Home

Home

Het meetsysteem, dat hier in de duinen staat, levert stromingsinformatie over een deel van de vaargeul bij Hoek van Holland. Zo krijgen grote diepstekende schepen, die de Rotterdamse haven naderen, op tijd de juiste informatie om niet aan de grond te lopen en veilig hun bestemming te bereiken.

 

> MEER INFORMATIE