Informatie

Informatie

Het meetsysteem, dat hier in de duinen staat, levert stromingsinformatie over een deel van de vaargeul bij Hoek van Holland. Zo krijgen grote diepstekende schepen, die de Rotterdamse haven naderen, op tijd de juiste informatie om niet aan de grond te lopen en veilig hun bestemming te bereiken.

Hoe zit het in elkaar?

Het meetsysteem bepaalt de snelheid en richting van de oppervlaktestroming op zee. Er zijn twee installaties, één bij Monster en één bij Ouddorp. Elke installatie bestaat uit vier zendantennes, twaalf ontvangstantennes en de nodige elektronische apparatuur. De gegevens uit beide meetsystemen worden gecombineerd tot de gewenste informatie.

Hoe het werkt?

Het door de zendantennes uitgezonden signaal wordt door de golven op zee teruggekaatst en door de ontvangstantennes gedetecteerd. Het meetsysteem berekent uit de ontvangen signalen de richting en sterkte van de stroming. De meetgegevens worden gecombineerd met data uit een computermodel van de stroming en zorgen ervoor dat de verwachtingen van dit model betrouwbaarder worden. Dit computermodel zorgt er voor dat er altijd informatie beschikbaar is; ook wanneer meten tijdelijk niet mogelijk is. De informatie wordt gebruikt door de scheepvaart.

Dekkingsgebied

het dekkingsgebied strekt zich zeewaarts uit tot voorbij de Maasvlakte, en bestrijkt daarmee het gebied ten westen en noordwesten van de Maasvlakte.

Resultaten

De resultaten van de metingen zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat: www.waterberichtgeving.rws.nl

Specificaties

  • 4 zendantennes van ieder 7,5W
  • frequentiebereik 16,10-16,25MHz
  • 12 ontvangstantennes
  • meettijd 8 minuten 50 seconden
  • gridresolutie 1x1km
  • aantal metingen 4 per uur
  • bereik 60x40km