Onderhoud

Onderhoud

Het onderhoud van het hele meetsysteem wordt verzorgd door Radac Bv, Helzel Messtechnik en OCN.

Het betreft dan het onderhoud van:

  • Het meetsystemen bij Ouddorp en Monster. Zowel de antenne opstelling, de ingegraven kabels, de behuizing voor de computer, de aircondition, de computer en de verbinding via internet worden regelmatig geinspecteerd, zonodig preventief onderhouden.
  • De centrale Wera computer ondergebracht in een Datacenter.┬áDe serverfaciliteit waar Rijkswaterstaat de data ophaalt om in te zetten in hun stroominformatiesysteem.
  • De backup faciliteit om de data terug te kunnen halen indien nodig.

In dit gedeelte van de website worden de onderhoudsactiviteiten gepland en vastgelegd zodat eenieder op de hoogte is van hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd en uitgevoerd is.

 

> INLOG (wachtwoord nodig)